OPEN MENU
Multi-line Text Art
 
 
Disclaimer Informatie


De inhoud van Igmeerburg is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan ik op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Igmeerburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van Igmeerburg
Het feit dat websites of anderzijds van derden via links op www.igmeerburg.nl kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites door ons worden aanbevolen of zijn goedgekeurd.
Igmeerburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van www.igmeerburg.nl komen toe aan igmeerburg. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Igmeerburg. 
Adres gegevens :

Buurthuis Matilo
Zaanstraat 126
2313 XH leiden
Correspondentie :

Computer Club Igmeerburg
Telefoon : 071-5890779
Email : ig.meerburg@xs4all.nl
Openingstijden cc meerburg :

Maandag  : Gesloten
Dinsdag   : 10.00 / 12.00
Woensdag : 10.00 / 12.00 - 12.45 / 14.45
Donderdag : 10.00 / 12.00
Vrijdag    : gesloten


Copyright © 2020  igmeerburg.nl  / Disclamer  Alle rechten voorbehouden